Wtorek, 29 września 2020. Imieniny Michaliny, Michała, Rafała

Łodzie tylko z silnikiem elektrycznym

2019-10-31 10:00:00 (ost. akt: 2019-10-30 14:45:27)
Sesja rady gminy Kozłowo

Sesja rady gminy Kozłowo

18 października odbyła się kolejna sesja rady gminy Kozłowo Z funkcji radnej zrezygnowała Martyna Klimek - wiceprzewodnicząca rady. Wcześniej taką samą decyzję podjął Waldemar Przygoda. Wkrótce będą wybory.

W sesji uczestniczyło 12 radnych. Podczas sesji radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, Nie wyrazili natomiast zgody na wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma komendanta miejskiego w Olsztynie do rozpatrzenia komisji skarg, wniosków i petycji.

Zdjęto natomiast z porządku obrad projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały nieodpłatnego przejęcia przez gminę Kozłowo nieruchomości od KOWR-u. Powodem zdjęcia tego projektu uchwały była nieobecność na sesji przedstawiciela KOWR-u. P.o sekretarza Jacek Jankowski wyjaśnił, że pismo wysłane przez gminę zostało dostarczone, a przedstawiciel KOWR poinformował, że termin im nie odpowiada.

— Zapewnili jednocześnie, że w każdym innym terminie gotowi są na spotkanie z radnymi — mówił Jacek Jankowski. Następnie radni wysłuchali sprawozdania wójta Marka Wolszczaka z działalności międzysesyjnej. Wójt poinformował radnych, że wydał 6 zarządzeń. Mówił także o uczestniczeniu w różnych uroczystościach gminnych i powiatowych.

Zastępca wójta Barbara Szczepkowska przedstawiała informację z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w gminie Kozłowo. Wyjaśniła, że dane dotyczące finansów dotyczą roku 2018. Poinformowała radnych, że wydatki na oświatę wyniosły ponad 8 mln. zł, natomiast subwencję oświatową gmina otrzymaał w 2018 roku w wysokości 6.133. 855 zł. Wydatki były o wiele większe niż subwencja, która pokryła 72,7 % wydatków ogólnych na oświatę. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

Przewodnicząca rady gminy Kozłowo Alicja Hołubowicz przedstawiła stanowisko rady gminy w sprawie rozpatrzenia listu intencyjnego uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. Rada gminy po zapoznaniu się z treścią listu intencyjnego oraz obejrzeniu nagrania z sesji rady gminy z 27 czerwca 2019 roku oraz po zapoznaniu się z treścią pisma wyjaśniającego złożonego przez Annę Wiśniewską - dyrektor ŚDS w Sarnowie uważa, że radni, jako osoby publiczne, są narażeni na krytykę, ale nie na pomówienia i treści niezgodne ze stanem faktycznym.

— Nie zgadzamy się z zarzutami, że chcemy usunąć z przestrzeni publicznej osoby starsze, samotne i nigdy nie było to ani intencją, ani zamiarem radnych. List intencyjny skierowany do rady gminy jest bezzasadny - czytamy w stanowisku rady gminy w Kozłowie.Stanowisko to zostało przyjęte jednogłośnie.

Radni odnieśli się również do wniosku o ustalenie nazwy urzędowej Turowski Młyn. Komisja skarg, wniosków i petycji podjęła decyzję, że wniosek o utworzenie nowej miejscowości skierowany zostanie do dalszego procedowania.
Radni wypracowali również stanowisko w sprawie rozpatrzenia pisma skierowanego przez komisję wniosków, skarg i petycji rady powiatu w Nidzicy, dotyczącego wniosku o wyłączenie jeziora Kownatki ze strefy ciszy.

— Po zapoznaniu się z treścią pisma z 5 września dotyczącego wniosku nidzickiej firmy o wyłączenie jeziora Kownatki ze strefy ciszy oraz biorąc pod uwagę, że jezioro Kownatki położone jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu jeziora Mielno, rada gminy w Kozłowie ustaliła, że rozważa możliwość ewentualnego korzystania na jeziorze Kownatki z łodzi o napędzie elektrycznym. Stanowisko uwzględnia dobro wszystkich użytkowników jeziora, zarówno tych na łodziach, jak i tych, którzy chcą odpocząć w ciszy na brzegu. Natomiast kwestia napowietrzania wody powinna zostać zbadana przez starostwo w Nidzicy — odczytała przewodnicząca Alicja Hołubowicz.

Radny Woronowicz zwrócił uwagę na to, że gdyby nie było tej strefy ciszy to ten, kto zamierza coś zrobić, to miałby możliwości rozwoju. — Chodzi mi o dopuszczenie łodzi z silnikiem spalinowym — mówił radny. Na tę wypowiedź zareagowała radna Barbara Krauze, mówiąc, że silniki spalinowe zanieczyszczają wodę w jeziorze.

— Pamiętam, że kilka lat temu woda była tak czysta, że można było ją pić — mówiła radna. — A teraz nawet już potrafią spływać do jeziora azoty i nie jest już takie czyste — odpowiedział radny Woronowicz. — Zobaczymy co na to powie starostwo —stwierdziła przewodnicząca Alicja Hołubowicz. Wójt Marek Wolszczak wyjaśnił, że decyzja należy do rady gminy Kozłowo.
Radni przy jednym głosie wstrzymującym się przegłosowali wypracowane stanowisko.

Następnie radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo na okres dłuższy niż 3 lata, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Sławka Wielka i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Kozłowo, zmiany składu osobowego stałych komisji rady gminy, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038, zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego na wykonanie remontu drogi powiatowej Sławka Wielka - Kozłowo w kwocie 171.311,17 zł brutto. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy gminą Kozłowo, a powiatem nidzickim.

Halina Rozalska

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Ja #2813119 | 31.0.*.* 2 lis 2019 17:58

  Nad wszystkim debatuja a moze z domem kultuty zrobia cos i znajda oszczednosci jak obniza pensje pni kierownic przeciez ona tam do niczego sie nie nadaje

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. hyq #2812144 | 188.147.*.* 31 paź 2019 10:54

  To pomieszczenie ze zdjecia wygląda jak ukraińska świetlica. Wiocha po całości.

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages