Czwartek, 19 lipca 2018. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Podziel się:

Podziel się:

Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie

Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie

Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie
poprzez planowanie
Dnia 31 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyło się szkolenie pt. ,,Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie”. Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele szkół naszego województwa realizujący program Szkoła Promująca Zdrowie oraz Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Anna Zdaniukiewicz.
Zgromadzonych powitała dyrektor ZSP w Kozłowie pani Barbara Szczepkowska oraz Wojewódzki Koordynator pani Anna Zdaniukiewicz.
Szkolenie poprowadzili dyrektor Jerzy Resicki i koordynator Irena Światkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim oraz Beata Jóźwiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego
w Waśniewie-Grabowie. Najpierw dokonali prezentacji doświadczeń oraz sposobów wykorzystania wyników ewaluacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w procesie planowania oraz doskonalenia jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkół. Prowadzący oraz pani Anna Zdaniukiewicz podnosili kompetencje uczestników w zakresie planowania pracy w Szkole Promującej Zdrowie. Następnie koordynator Dagmara Nachtygal dokonała prezentacji doświadczeń i działań w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnego
w Kozłowie. Na zakończenie odbyła się praca w grupach, w czasie której dyrektorzy i koordynatorzy ze szkoły w Waśniewie-Grabowie oraz Nowym Mieście Lubawskim doskonalili umiejętności przedstawicieli szkół naszego województwa w zakresie planowania według modelu SzPZ.
Pani Anna Zdaniukiwicz podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie, aktywne uczestnictwo i wspólne budowanie dobrego klimatu oparte na wzajemnym szacunku i dialogu.

Dagmara Nachtygal
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Joanna Mergalska oraz opublikowany na portalu Kozłowo: Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie
Oceń artykuł:

(0)